Rendeléskövetés
Terminálkereső
Információ
06-1-451-1088

Felhasználói fiókom

Kérjük válasszon...
Kijelentkezéskor biztonsági okokból minden nem mentett projekt és kosara tartalma törlődik.

I. RÉSZ: Általános szerződési feltételekszemélyes átvételesetére

II. RÉSZ: Általános szerződési feltételekházhozszállításesetére

I. RÉSZ

Általános Szerződési Feltételek

üzletben történő átvételesetére

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a http://www.dm-digifoto.hu honlapon elérhető dm Fotószolgálat webshopon létrejövő, üzletben történő átvétellel teljesítendő adásvételi szerződések és kapcsolódó jogviszonyok feltételeit.

Hivatásos, reklám,- és ipari fotósok megrendelésére, illetve egyéb professzionális képek előhívására, kidolgozására eltérő feltételek csak akkor vonatkoznak, ha ezek a kidolgozást végző laborral előzetesen írásban egyeztetésre kerültek.

1. Felek

Eladó:

dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4.

Cégjegyzékszám: 13-09-078006

Adószám: 11181530-2-44.

Telefonszám: +36-1-451-1088

E-mail cím: info@dm.hu

Vásárló: A jelen ÁSZF alkalmazásában Vásárló az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki korlátozás nélkül tehet jognyilatkozatot a jelen ÁSZF-fel érintett jogügyletek tekintetében és aki Megrendelést küld az Eladó irányába digitális képről papírkép és ajándéktárgy nyomtatása, vagy egyéb az Eladó által nyújtott szolgáltatás tekintetében.

2. Fogalmak

Termék: a Vásárló által a Megrendelésben megjelölt, az Eladó által nyújtandó szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek);

Megrendelés: a Vásárló jelen ÁSZF 4.4.6. pontja szerinti, ajánlati kötöttséget eredményező kifejezett és egyértelmű jognyilatkozata a kiválasztott szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek) megvásárlására vonatkozóan;

Szerződés: a Vásárló és az Eladó között létrejött, a Termék adásvételére vonatkozó szerződés;

Üzletben történő átvétel: a Webshopon megjelölt – és a Vásárló által kiválasztott - üzletben történő személyes átvétel;

Saját fiók: a Vásárló által a dm Fotószolgálat webshopba való regisztráció során létrehozott felhasználói fiók, mely a felhasználói fiók Vásárló általi megszűntetéséig tárolja a Vásárló alábbi személyes adatait, illetve korábbi Megrendeléseit:

 • vezetéknév és keresztnév/egyéb jogalany neve
 • e-mail cím
 • jelszó
 • számlázási cím adatok: ország, irányítószám, helység, utca, házszám
 • telefonszám;
 • Webshop: a http://www.dm-digifoto.hu honlapon elérhető dm Fotószolgálat webshop

  CEWE: a fotószolgáltatást az Eladó részére közreműködőként teljesítő CEWE Magyarország Kft.

  CEWE Fotóvilág szoftver: a http://www.dm-digifoto.hu oldalról letölthető ingyenes fénykép- és fényképes termékszerkesztő, valamint rendelőszoftver.

  3. Regisztráció

  3.1. Vásárló köteles a Webshopon Saját fiókot létrehozni, illetve jogosult a létrehozott Saját fiókot bármikor megszüntetni.

  3.2. A Vásárló köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölni az Eladóval, a téves vagy hamis adatok közléséből eredő károkért Eladó nem felel. Amennyiben a Vásárló által közölt adatok valódisága tekintetében kétség merül fel, Eladó jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni és e célból Vásárlót megkeresni, illetve az adatok valótlanságának bebizonyulása esetén jogosult a Vásárlót a Webshopból kizárni, vagy annak használatát a Vásárló számára korlátozni.

  3.3. Saját fiók létrehozásával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Webshop a megjelölt e-mail címre rendszerüzeneteket küldjön.

  3.4. Vásárló köteles a Saját fiók létrehozásához megadott felhasználónevét és jelszavát biztonságosan és titokban kezelni. Ezen kötelezettség elmulasztásából és a felhasználói adatok illetéktelen harmadik személy birtokába kerüléséből adódó károkért az Eladó nem felel.

  3.5. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Saját fiók létrehozása során megadott adatai naprakészek és pontosak legyenek, továbbá, hogy azok változása esetén a Saját fiókban rögzített adatokat megfelelően módosítsa, illetve, hogy a megadott e-mail cím és telefonszám működőképesek legyenek. Ezek elmulasztásából eredő károkért az Eladó nem felel.

  3.6. Eladó vállalja, hogy a Vásárló által megadott telefonszámot kizárólag a Szerződés teljesítése (kézbesítés biztosítása vagy megkönnyítése) érdekében használja fel.

  4. A Szerződés létrejötte

  4.1. Az Eladó és a Vásárló által az alábbiak szerint elektronikusan megkötendő Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, tekintettel arra, hogy a Vásárló megrendelése és az Eladó visszaigazolása is az abban foglalt tartalom, a nyilatkozattevő személye és a nyilatkozattétel időpontja visszaidézésére alkalmas formában kerül sor. Eladó a Szerződést iktatja, amely így a későbbiekben hozzáférhető marad.

  4.2. Az Eladó és a Vásárló között a szerződés magyar nyelven jöhet létre.

  4.3. A Webshopon a szolgáltatások (termékek) árai magyar forintban (HUF) vannak feltüntetve és tartalmazzák az ÁFA-t. Az árakat az Eladó jogosult a Webshopon megváltoztatni, mely honlapon való közzététellel válik hatályossá és a hatályba lépés előtt a Vásárló által már elküldött Megrendeléseket nem érinti.

  Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a Vásárló által is felismerhetően nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

  4.4. A Termék kiválasztása és a Megrendelés elküldése a Webshopon

  4.4.1. A Termékek kiválasztására akár a Saját fiókba történő belépést követően, akár azt megelőzően sor kerülhet, de Megrendelés elküldése csak a Vásárló Saját fiókba történő belépése után lehetséges.

  4.4.2. CEWE Fotókönyv megrendelése

  4.4.2.1. A Vásárló a Webshopon elérhető online fotókönyv szerkesztő felületen köteles kiválasztani a kívánt szolgáltatás (termék/fotókönyv) típusát, majd köteles a Termék elkészítéséhez szükséges képe(ke)t a szerkesztő felületre feltölteni és a képeket a fotókönyvbe – a felület által felkínált lehetőségeknek megfelelően - összeszerkeszteni. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött képek az ilyen jellegű termékek elkészítéséhez általában szükséges megfelelő minőséggel és felbontással rendelkezzenek. Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló által feltöltött, nyilvánvalóan rossz minőségű képek megjelenítésért, illetve a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért.

  4.4.2.2. A Vásárló az általa összeszerkesztett fotókönyvet a „Kosárba” gomb megnyomásával indíthatja el a gyűjtőkosárba, majd köteles a fotókönyv előnézeti funkciójával megbizonyosodni arról, hogy a kiválasztott termék megfelel az elvárásainak. Amennyiben a Vásárló módosításokat kíván végrehajtani, a „Mégse” gomb megnyomásával visszatérhet a szerkesztő felületre, ellenkező esetben a „Tovább a kosárhoz” gombbal jogosult a terméket a gyűjtőkosárban elhelyezni. Amennyiben a Vásárló az előnézeti funkció során nem ellenőrzi az általa összeállított terméket, úgy annak felelősségét a Vásárló köteles viselni.

  4.4.3. Egyéb termékek (fotókidolgozás, fali dekoráció, fényképes ajándék, fényképes naptár) megrendelése

  4.4.3.1. A Vásárló a Webshopon elérhető kínálatból köteles kiválasztani a kívánt szolgáltatás (termék) típusát, majd köteles a Termék elkészítéséhez szükséges képe(ke)t a Webshopba feltölteni. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött kép a Termék elkészítéséhez megfelelő minőségű és felbontású legyen. Eladó a kép felöltésekor „Kiváló”, „Elfogadható” vagy „Rossz” minőségi jelzéssel látja el a feltöltött képet a Vásárló tájékoztatása érdekében, mely jelzés alapján a Vásárló jogosult a kiválasztott képet törölni vagy a felöltést megtartani azzal, hogy a figyelmeztetés ellenére rossz minőségű Termékkel szemben kifogás benyújtására ezen okból kifolyólag nem jogosult. Eladó nem vállal továbbá felelősséget a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért

  4.4.3.2. A Vásárló a kiválasztott Terméket a „Megrendelem” gomb megnyomásával köteles a gyűjtőkosarába helyezni. A gyűjtőkosárba helyezés nem eredményez Vevő oldalán ajánlati kötöttséget.

  4.4.4. A Vásárló a bevásárlókosárra utaló jel megnyomásával bármikor megtekintheti a kiválasztott Termékeket, azokat szükség szerint módosíthatja vagy törölheti.

  4.4.5. A Termékek kiválasztását követően a Vásárló köteles a Megrendeléshez szükséges, a rendszer által a regisztrált adatokkal kitöltött adatlapot ellenőrizni és szükség esetén módosítani, valamint köteles a szállítási és fizetési módot kiválasztani, illetve a kitöltött adatok helyességét ellenőrizni.

  Amennyiben a Vásárló téves adat bevitelét észleli, úgy a Megrendelés 4.4.6. pont szerinti elküldése előtt az adatokat bármikor módosíthatja a regisztrált fiók beállítási lehetőségei között vagy az adott megrendelési felületen vagy az előző oldalakra történő visszalépések által.

  4.4.6. A Vásárló az adatlap megfelelő és hiánytalan ellenőrzését és kitöltését követően a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával Megrendelést küld az Eladónak, mely a Vásárlóra nézve ajánlati kötöttséget eredményez az ÁSZF 4.6.1. pontja szerinti 48 óra időtartamra vonatkozóan.

  4.4.7. A Vásárló a Megrendelés elküldése előtt az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  4.4.8. A Vásárló a Megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal az általa kiválasztott fizetési mód szerinti fizetés teljesítésére.

  4.4.9. A Vásárló jogosult a Megrendelést a 4.6.1. pont szerinti visszaigazolás (Szerződés létrejötte) időpontjáig visszavonni, mely esetben a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

  4.5. A Termék kiválasztása és a Megrendelés elküldése a CEWE Fotóvilág szoftveren keresztül

  4.5.1. CEWE Fotókönyv megrendelése

  4.5.1.1. A Vásárló a CEWE Fotóvilág szoftverben elérhető fotókönyv szerkesztő felületen köteles kiválasztani a kívánt szolgáltatás (termék/fotókönyv) típusát, majd köteles a Termék elkészítéséhez szükséges képe(ke)t a szoftverbe betölteni és a képeket a fotókönyvbe – a felület által felkínált lehetőségeknek megfelelően – saját maga és/vagy a CEWE FOTÓKÖNYV Asszisztens segítségével összeszerkeszteni. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött képek az ilyen jellegű termékek elkészítéséhez általában szükséges megfelelő minőséggel és felbontással rendelkezzenek. Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló által feltöltött, nyilvánvalóan rossz minőségű képek megjelenítésért, illetve a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért.

  4.5.2. Egyéb termékek (fotókidolgozás, fali dekoráció, fényképes ajándék, fényképes naptár) megrendelése

  4.5.2.1. A Vásárló a CEWE Fotóvilág szoftverben elérhető kínálatból köteles kiválasztani a kívánt szolgáltatás (termék) típusát, majd köteles a Termék elkészítéséhez szükséges képe(ke)t a szoftverbe betölteni. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött kép a Termék elkészítéséhez megfelelő minőségű és felbontású legyen. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött képek az ilyen jellegű termékek elkészítéséhez általában szükséges megfelelő minőséggel és felbontással rendelkezzenek. Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló által feltöltött, nyilvánvalóan rossz minőségű képek megjelenítésért, illetve a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért.

  4.5.3. A Vásárló a kiválasztott Terméket az „A bevásárlókosárba” gomb megnyomásával köteles a gyűjtőkosarába helyezni. A gyűjtőkosárba helyezés nem eredményez Vevő oldalán ajánlati kötöttséget.

  4.5.4. A Vásárló a „Kosár” fül megnyitásával bármikor megtekintheti a kiválasztott Termékeket, azokat szükség szerint módosíthatja vagy törölheti a „Megszakítás” gomb megnyomásával.

  4.5.5. A Termékek kiválasztását követően a Vásárló köteles megjelölni, hogy online kívánja a Megrendelést leadni (CD-re írással, üzletben történő rendelés esetén az üzletben kihelyezett szerződési feltételek az irányadók), majd köteles kiválasztani a szállítási módot és a „Pénztárhoz” gomb megnyomásával továbblépni a bejelentkezési oldalra.

  4.5.6. A bejelentkezési oldalon a Vásárló köteles Saját fiókjába belépni (vagy Saját fiókot létrehozni), majd köteles a rendszer által a regisztrált adatokkal kitöltött adatlapot ellenőrizni és szükség esetén módosítani. Köteles továbbá az átvételi és fizetési módot kiválasztani, illetve a kitöltött adatok helyességét ellenőrizni.

  Amennyiben a Vásárló téves adat bevitelét észleli, úgy a Megrendelés 4.5.7. pont szerinti elküldése előtt az adatokat bármikor módosíthatja a regisztrált fiók beállítási lehetőségei között vagy az adott megrendelési felületen vagy az előző oldalakra történő visszalépések által.

  4.5.7. A Vásárló az adatlap megfelelő és hiánytalan ellenőrzését és kitöltését követően a „Vásárlás” gomb megnyomásával Megrendelést küld az Eladónak, mely a Vásárlóra nézve ajánlati kötöttséget eredményez az ÁSZF 4.6.1. pontja szerinti 48 óra időtartamra vonatkozóan.

  4.5.8. A Vásárló a Megrendelés elküldése előtt az erre voatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  4.5.9. A Vásárló a Megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal az általa kiválasztott fizetési mód szerinti fizetés teljesítésére.

  4.5.10. A Vásárló jogosult a Megrendelést a 4.6.1. pont szerinti visszaigazolás (Szerződés létrejötte) időpontjáig visszavonni, mely esetben a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

  4.6. A Megrendelés visszaigazolása

  4.6.1. Az Eladó a Megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb annak Vásárló általi elküldésétől számított 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló felé e-mailben, feltüntetve a rendelés leglényegesebb adatait, így pl. a rendelésazonosító számot, a megvásárolt Termékek adatait, illetve a Vásárló által kért szállítási módot. Az Eladó által megküldött e-mail egyben a Megrendelés megérkezését is igazolja, illetve a visszaigazolással érintett Termékek vonatkozásában létrehozza a Szerződést az Eladó és a Vásárló között. A jelen pont szerinti e-mailben Eladó megküldi a Vásárlónak a jelen ÁSZF linkjét.

  4.6.2. Amennyiben a Vásárló a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kap az Eladótól visszaigazoló e-mailt, úgy Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és jogosulttá válik a már teljesített fizetések visszaigénylésére az ÁSZF 4.7. pontja szerint.

  4.6.3. A Megrendelés visszaigazolását a Vásárló köteles ellenőrizni és amennyiben a visszaigazolásban eltérést észlel a Megrendeléshez képest, köteles azt 1 munkanapon belül jelezni az Eladó irányába.

  4.7. A Webshopon és a CEWE Fotóvilág szoftverben az egyes termékekről megjelenített fényképek csak illusztrációk, illetve a termékelírások csak tájékoztató jellegűek.

  5. A Szerződés teljesítése

  5.1. Fizetési feltételek

  5.1.1. Vásárló a Terméket annak átvételével egyidejűleg, a Vásárló által kiválasztott üzletben köteles megfizetni az ott rendelkezésre álló fizetési módok (készpénz, bankkártya) szerint.

  5.2. A Termék kiszállítása

  5.2.1. Eladó kiszállítást kizárólag Magyarország területén belül teljesít.

  5.2.2. Eladó a Terméket a Megrendelés visszaigazolásától (ÁSZF 4.6.1.) számított 3-15 munkanapon belül bocsátja Vásárló rendelkezésére.

  5.2.3. Eladó a Terméket a Vásárló által kiválasztott üzletbe juttatja el.

  5.2.3.1. A kézbesítésről és az átvétel lehetőségéről a Vásárló – az Eladó által küldött - automatikus e-mail rendszerüzenet útján kerül értesítésre.

  5.2.3.2. Vásárló a Terméket a kézbesítésről szóló értesítéstől számított 90 napig veheti át a kiválasztott üzlet nyitvatartási idején belül, melyről Vásárló köteles előzetesen tájékozódni.

  5.2.3.3. Amennyiben Vásárló a fenti határidőn belül a Terméket nem veszi át, úgy az Eladó a Terméket a központjába visszaszállítja és Vásárló köteles az Eladó ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit, valamint a Termék vételárát az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.

  5.2.3.4. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy mivel a Termék tárolására szolgáló fotótasakon feltüntetésre kerül a Vásárló neve, valamint a megrendelés száma, így nem zárható ki, hogy ezeket az adatokat harmadik személy megismerheti. A Vásárló az előbbiekre tekintettel tudomásul veszi, hogy az üzletben történő átvétel helyett lehetősége van a Termék házhozszállítását kérni.

  5.2.3.5. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék kézbesítésekor az üzlet munkatársa az átvevő személyt személyazonosságának, illetve meghatalmazotti minőségének igazolására szólíthatja fel. Amennyiben az átvevő személy a felhívásnak nem tesz eleget, az üzlet munkatársa jogosult a Termék átadását megtagadni és a Terméket az Eladó részére, de Vásárló költségére visszaszállítani. Az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket ilyenkor Vásárló köteles viselni.

  5.2.4. A Termék kézbesítésekor Vásárló köteles a csomagot megvizsgálni, illetve az átvett Termékeket tételesen ellenőrizni. Amennyiben a kézbesített csomag megsérült, tartalma hiányos vagy hibás, Vásárló köteles erről az üzlet munkatársával részletes, minden tényre és körülményre kiterjedő jegyzőkönyvet felvenni és a kárigényt abban megjelölni. Ennek elmaradása esetén a Vásárló elveszti a jogát, hogy a Termék sérült, hibás vagy hiányos mivolta miatt szavatossági jogokat érvényesítsen az Eladóval szemben.

  6. Elállás, szavatosság, jótállás

  6.1. Elállási jog

  6.1.1. Tekintettel arra, hogy a Termékek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont alapján olyan nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket a fogyasztók utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő az Eladó (egyedi termék), a Vásárlót nem illeti meg elállási jog.

  6.2. Kellékszavatosság

  6.2.1. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, melynek értelmében:

  6.2.1.1. a Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna,figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát;

  6.2.1.2. ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a Szerződéstől (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részétől) elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeit kímélve nem tudja elvégezni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

  6.2.2. A Vásárló a hibát az Eladó költségére nem javíthatja ki, illetve mással nem javíttathatja ki.

  6.2.3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  6.2.4. A Vásárló akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a szerződéstől elállni, ha

  6.2.4.1. az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy nem megfelelő határidőn belül végezte el, vagy az Eladó megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

  6.2.4.2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

  6.2.4.3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá;

  6.2.4.4. az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az Eladó észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

  6.2.5. Ha a Vásárló az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

  6.2.5.1. a Vásárlónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut; és

  6.2.5.2. az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vásárló részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

  6.2.6. A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

  6.2.7. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti.

  6.2.8. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított egy év hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  6.2.9. A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

  6.3. Termékszavatosság:

  6.3.1. A Termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az 6.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  6.3.2. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  6.3.3. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  6.3.4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék Eladó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  6.3.5. A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

  6.3.6. Az Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • Az Eladónak (a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  6.3.7. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.

  6.4. Jótállás

  6.4.1. Az Eladó nem értékesít olyan terméket, mely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

  7. Vegyes rendelkezések

  7.1. Panaszok kezelése

  7.1.1. A Vásárló panasz esetén az Eladóhoz az alábbi elérhetőségeken tud panaszt benyújtani:

  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely: 2046 Törökbálint, DEPO Pf.: 4.

  E-mail: info@dm.hu

  Telefon: +36-1-451-1088

  7.1.2. Az Eladó a Vásárló panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el.

  7.1.3. Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló jogosult:

  7.1.3.1. az alábbi fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezni:

  Érdi Járási Hivatal

  cím: 2030 Érd, Budai út 7/b.

  e-mail: jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

  7.1.3.2. jogát bírósági úton érvényesíteni;

  7.1.3.3. a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, avagy az Eladó székhelye, avagy a Vásárló erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt másik békéltető testület eljárását kezdeményezni.

  7.1.3.4. az Európai Unió online vitarendezési felületén eljárást kezdeményezni az alábbi elérhetőségen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?consumer-question3=N&complaintType=1&event=main.complaints.new

  7.1.3.5. A békéltető testületek elérhetőségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

  7.1.4. Az Eladó nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

  7.2. Adatkezelés

  Az Eladó a Vásárlók, illetve a Webshop látogatóinak személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

  7.3. Irányadó jog és illetékes bíróság

  7.3.1. A jelen ÁSZF alkalmazásában a magyar jog az irányadó.

  7.3.2. A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita elintézésére a Felek alávetik magukat - járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének.

  7.4. A Megrendelésekre a Megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók.

  7.5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa, mely változásokról kellő időben előre tájékoztatja a Webshop látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit is.

  7.6. A Webshop honlapján és a CEWE Fotóvilág szoftverben található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek, különösen a termékekre, Eladóra és a CEWE-re vonatkozó összes adat, leírás illetve kép a fenti weboldalon és annak aloldalain látható formában a CEWE szellemi tulajdonát képezik.

  7.7. Az Eladó és a Vásárló jogviszonyában írásbeli kommunikációnak számít az Eladó székhelyére és a Vásárló Megrendeléskor megjelölt számlázási címére küldött levél, illetve az Eladó jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt és a Vásárló Megrendeléskor rögzített e-mail címére küldött e-mail is.

  A Szerződéssel kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.

  7.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

  7.9. A jelen ÁSZF 2023. november 23. napjától hatályos.

  II. RÉSZ

  Általános Szerződési Feltételek

  házhozszállítás esetére

  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a http://www.dm-digifoto.hu honlapon elérhető dm Fotószolgálat webshopon létrejövő, házhozszállítással teljesítendő adásvételi szerződések és kapcsolódó jogviszonyok feltételeit.

  Hivatásos, reklám,- és ipari fotósok megrendelésére, illetve egyéb professzionális képek előhívására, kidolgozására eltérő feltételek csak akkor vonatkoznak, ha ezek a kidolgozást végző laborral előzetesen írásban egyeztetésre kerültek.

  1. Felek

  Eladó:

  CEWE Magyarország Kft.

  Székhely: 1135 Budapest, Béke út 21-29.

  Cégjegyzékszám: 01-09-664654

  Adószám: 12305412-2-41

  Telefonszám: +36-1-451-1088

  E-mail cím: info@cewe.hu

  Vásárló: A jelen ÁSZF alkalmazásában Vásárló az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki korlátozás nélkül tehet jognyilatkozatot a jelen ÁSZF-fel érintett jogügyletek tekintetében és aki Megrendelést küld az Eladó irányába digitális képről papírkép és ajándéktárgy nyomtatása, vagy egyéb az Eladó által nyújtott szolgáltatás tekintetében.

  2. Fogalmak

  Termék: a Vásárló által a Megrendelésben megjelölt, az Eladó által nyújtandó szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek);

  Termékkategóriák: normál minőségű képek, prémium minőségű képek, digitális poszterek, fényképes ajándéktárgyak, CEWE FOTÓKÖNYV, fényképes naptár, fali dekorációk, fényképes üdvözlőkártya;

  Megrendelés: a Vásárló jelen ÁSZF 4.4.6. pontja szerinti, ajánlati kötöttséget eredményező kifejezett és egyértelmű jognyilatkozata a kiválasztott szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek) megvásárlására vonatkozóan;

  Szerződés: a Vásárló és az Eladó között létrejött, a Termék adásvételére vonatkozó szerződés;

  Futár: a Eladó megbízásából eljáró futárszolgálat (jelenleg a GLS Hungary Kft.) képviselője/alkalmazottja/megbízottja;

  Saját fiók: a Vásárló által a dm Fotószolgálat webshopba való regisztráció során létrehozott felhasználói fiók, mely a felhasználói fiók Vásárló általi megszüntetéséig tárolja a Vásárló alábbi személyes adatait, illetve korábbi Megrendeléseit:

 • vezetéknév és keresztnév/egyéb jogalany neve
 • e-mail cím
 • jelszó
 • számlázási cím adatok: ország, irányítószám, helység, utca, házszám
 • telefonszám;
 • Webshop: a http://www.dm-digifoto.hu honlapon elérhető dm Fotószolgálat webshop

  CEWE Fotóvilág szoftver: a http://www.dm-digifoto.hu oldalról letölthető ingyenes fénykép- és fényképes termékszerkesztő, valamint rendelőszoftver.

  Anyavállalat: CEWE Stiftung & Co. KGaA (székhely: Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg; cégjegyzékszám: Oldenburg HR B 208214)

  3. Regisztráció

  3.1. Vásárló köteles a Webshopon Saját fiókot létrehozni, illetve jogosult a létrehozott Saját fiókot bármikor megszüntetni.

  3.2. A Vásárló köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölni az Eladóval, a téves vagy hamis adatok közléséből eredő károkért Eladó nem felel. Amennyiben a Vásárló által közölt adatok valódisága tekintetében kétség merül fel, Eladó jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni és e célból Vásárlót megkeresni, illetve az adatok valótlanságának bebizonyulása esetén jogosult a Vásárlót a Webshopból kizárni, vagy annak használatát a Vásárló számára korlátozni.

  3.3. Saját fiók létrehozásával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Webshop a megjelölt e-mail címre rendszerüzeneteket küldjön.

  3.4. Vásárló köteles a Saját fiók létrehozásához megadott felhasználónevét és jelszavát biztonságosan és titokban kezelni. Ezen kötelezettség elmulasztásából és a felhasználói adatok illetéktelen harmadik személy birtokába kerüléséből adódó károkért az Eladó nem felel.

  3.5. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Saját fiók létrehozása során megadott adatai naprakészek és pontosak legyenek, továbbá, hogy azok változása esetén a Saját fiókban rögzített adatokat megfelelően módosítsa, illetve, hogy a megadott e-mail cím és telefonszám működőképesek legyenek. Ezek elmulasztásából eredő károkért az Eladó nem felel.

  3.6. Eladó vállalja, hogy a Vásárló által megadott telefonszámot kizárólag a Szerződés teljesítése (kézbesítés biztosítása vagy megkönnyítése) érdekében használja fel.

  4. A Szerződés létrejötte

  4.1. Az Eladó és a Vásárló által az alábbiak szerint elektronikusan megkötendő Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, tekintettel arra, hogy a Vásárló megrendelése és az Eladó visszaigazolása is az abban foglalt tartalom, a nyilatkozattevő személye és a nyilatkozattétel időpontja visszaidézésére alkalmas formában kerül sor. Eladó a Szerződést iktatja, amely így a későbbiekben hozzáférhető marad.

  4.2. Az Eladó és a Vásárló között a szerződés magyar nyelven jöhet létre.

  4.3. A Webshopon a Szolgáltatások (termékek) árai magyar forintban (HUF) vannak feltüntetve és tartalmazzák az ÁFA-t. Az árakat az Eladó jogosult a Webshopon megváltoztatni, mely honlapon való közzététellel válik hatályossá és a hatályba lépés előtt a Vásárló által már elküldött Megrendeléseket nem érinti. A járulékos költségeket (pl. szállítási díj, utánvételi díj) az Eladó külön tünteti fel erre rendszeresített külön oldalon (http://www.dm-digifoto.hu/szallitasi-fizetesi-modok.html), illetve a Megrendelés elküldése előtti felületen.

  Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a Vásárló által is felismerhetően nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

  4.4. A Termék kiválasztása és a Megrendelés elküldése a Webshopon

  4.4.1. A Termékek kiválasztására akár a Saját fiókba történő belépést követően, akár azt megelőzően sor kerülhet, de Megrendelés elküldése csak a Vásárló Saját fiókba történő belépése után lehetséges.

  4.4.2. CEWE Fotókönyv megrendelése

  4.4.2.1. A Vásárló a Webshopon elérhető online fotókönyv szerkesztő felületen köteles kiválasztani a kívánt szolgáltatás (termék/fotókönyv) típusát, majd köteles a Termék elkészítéséhez szükséges képe(ke)t a szerkesztő felületre feltölteni és a képeket a fotókönyvbe – a felület által felkínált lehetőségeknek megfelelően - összeszerkeszteni. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött képek az ilyen jellegű termékek elkészítéséhez általában szükséges megfelelő minőséggel és felbontással rendelkezzenek. Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló által feltöltött, nyilvánvalóan rossz minőségű képek megjelenítésért, illetve a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért.

  4.4.2.2. A Vásárló az általa összeszerkesztett fotókönyvet a „Kosárba” gomb megnyomásával indíthatja el a gyűjtőkosárba, majd köteles a fotókönyv előnézeti funkciójával megbizonyosodni arról, hogy a kiválasztott termék megfelel az elvárásainak. Amennyiben a Vásárló módosításokat kíván végrehajtani, a „Mégse” gomb megnyomásával visszatérhet a szerkesztő felületre, ellenkező esetben a „Tovább a kosárhoz” gombbal jogosult a terméket a gyűjtőkosárban elhelyezni. Amennyiben a Vásárló az előnézeti funkció során nem ellenőrzi az általa összeállított terméket, úgy annak felelősségét a Vásárló köteles viselni.

  4.4.3. Egyéb termékek (fotókidolgozás, fali dekoráció, fényképes ajándék, fényképes naptár) megrendelése

  4.4.3.1. A Vásárló a Webshopon elérhető kínálatból köteles kiválasztani a kívánt szolgáltatás (termék) típusát, majd köteles a Termék elkészítéséhez szükséges képe(ke)t a Webshopba feltölteni. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött kép a Termék elkészítéséhez megfelelő minőségű és felbontású legyen. Eladó a kép felöltésekor „Kiváló”, „Elfogadható” vagy „Rossz” minőségi jelzéssel látja el a feltöltött képet a Vásárló tájékoztatása érdekében, mely jelzés alapján a Vásárló jogosult a kiválasztott képet törölni vagy a felöltést megtartani azzal, hogy a figyelmeztetés ellenére rossz minőségű Termékkel szemben kifogás benyújtására ezen okból kifolyólag nem jogosult. Eladó nem vállal továbbá felelősséget a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért

  4.4.3.2. A Vásárló a kiválasztott Terméket a „Megrendelem” gomb megnyomásával köteles a gyűjtőkosarába helyezni. A gyűjtőkosárba helyezés nem eredményez Vevő oldalán ajánlati kötöttséget.

  4.4.4. A Vásárló a bevásárlókosárra utaló jel megnyomásával bármikor megtekintheti a kiválasztott Termékeket, azokat szükség szerint módosíthatja vagy törölheti.

  4.4.5. A Termékek kiválasztását követően a Vásárló köteles a Megrendeléshez szükséges, a rendszer által a regisztrált adatokkal kitöltött adatlapot ellenőrizni és szükség esetén módosítani, valamint köteles a szállítási és fizetési módot kiválasztani, illetve a kitöltött adatok helyességét ellenőrizni.

  Amennyiben a Vásárló téves adat bevitelét észleli, úgy a Megrendelés 4.4.6. pont szerinti elküldése előtt az adatokat bármikor módosíthatja a regisztrált fiók beállítási lehetőségei között vagy az adott megrendelési felületen vagy az előző oldalakra történő visszalépések által.

  4.4.6. A Vásárló az adatlap megfelelő és hiánytalan ellenőrzését és kitöltését követően a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával Megrendelést küld az Eladónak, mely a Vásárlóra nézve ajánlati kötöttséget eredményez az ÁSZF 4.6.1. pontja szerinti 48 óra időtartamra vonatkozóan.

  4.4.7. A Vásárló a Megrendelés elküldése előtt az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  4.4.8. A Vásárló a Megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal az általa kiválasztott fizetési mód szerinti fizetés teljesítésére.

  4.4.9. A Vásárló jogosult a Megrendelést a 4.6.1. pont szerinti visszaigazolás (Szerződés létrejötte) időpontjáig visszavonni, mely esetben a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

  4.5. A Termék kiválasztása és a Megrendelés elküldése a CEWE Fotóvilág szoftveren keresztül

  4.5.1. CEWE Fotókönyv megrendelése

  4.5.1.1. A Vásárló a CEWE Fotóvilág szoftverben elérhető fotókönyv szerkesztő felületen köteles kiválasztani a kívánt szolgáltatás (termék/fotókönyv) típusát, majd köteles a Termék elkészítéséhez szükséges képe(ke)t a szoftverbe betölteni és a képeket a fotókönyvbe – a felület által felkínált lehetőségeknek megfelelően – saját maga és/vagy a CEWE FOTÓKÖNYV Asszisztens segítségével összeszerkeszteni. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött képek az ilyen jellegű termékek elkészítéséhez általában szükséges megfelelő minőséggel és felbontással rendelkezzenek. Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló által feltöltött, nyilvánvalóan rossz minőségű képek megjelenítésért, illetve a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért.

  4.5.2. Egyéb termékek (fotókidolgozás, fali dekoráció, fényképes ajándék, fényképes naptár) megrendelése

  4.5.2.1. A Vásárló a CEWE Fotóvilág szoftverben elérhető kínálatból köteles kiválasztani a kívánt szolgáltatás (termék) típusát, majd köteles a Termék elkészítéséhez szükséges képe(ke)t a szoftverbe betölteni. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött kép a Termék elkészítéséhez megfelelő minőségű és felbontású legyen. A Vásárló felelőssége, hogy a feltöltött képek az ilyen jellegű termékek elkészítéséhez általában szükséges megfelelő minőséggel és felbontással rendelkezzenek. Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló által feltöltött, nyilvánvalóan rossz minőségű képek megjelenítésért, illetve a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért.

  4.5.3. A Vásárló a kiválasztott Terméket az „A bevásárlókosárba” gomb megnyomásával köteles a gyűjtőkosarába helyezni. A gyűjtőkosárba helyezés nem eredményez Vevő oldalán ajánlati kötöttséget.

  4.5.4. A Vásárló a „Kosár” fül megnyitásával bármikor megtekintheti a kiválasztott Termékeket, azokat szükség szerint módosíthatja vagy törölheti a „Megszakítás” gomb megnyomásával.

  4.5.5. A Termékek kiválasztását követően a Vásárló köteles megjelölni, hogy online kívánja a Megrendelést leadni (CD-re írással, üzletben történő rendelés esetén az üzletben kihelyezett szerződési feltételek az irányadók), majd köteles kiválasztani a szállítási módot és a „Pénztárhoz” gomb megnyomásával továbblépni a bejelentkezési oldalra.

  4.5.6. A bejelentkezési oldalon a Vásárló köteles Saját fiókjába belépni (vagy Saját fiókot létrehozni), majd köteles a rendszer által a regisztrált adatokkal kitöltött adatlapot ellenőrizni és szükség esetén módosítani. Köteles továbbá az átvételi és fizetési módot kiválasztani, illetve a kitöltött adatok helyességét ellenőrizni.

  Amennyiben a Vásárló téves adat bevitelét észleli, úgy a Megrendelés 4.5.7. pont szerinti elküldése előtt az adatokat bármikor módosíthatja a regisztrált fiók beállítási lehetőségei között vagy az adott megrendelési felületen vagy az előző oldalakra történő visszalépések által.

  4.5.7. A Vásárló az adatlap megfelelő és hiánytalan ellenőrzését és kitöltését követően a „Vásárlás” gomb megnyomásával Megrendelést küld az Eladónak, mely a Vásárlóra nézve ajánlati kötöttséget eredményez az ÁSZF 4.6.1. pontja szerinti 48 óra időtartamra vonatkozóan.

  4.5.8. A Vásárló a Megrendelés elküldése előtt az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  4.5.9. A Vásárló a Megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal az általa kiválasztott fizetési mód szerinti fizetés teljesítésére.

  4.5.10. A Vásárló jogosult a Megrendelést a 4.6.1. pont szerinti visszaigazolás (Szerződés létrejötte) időpontjáig visszavonni, mely esetben a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

  4.6. A Megrendelés visszaigazolása

  4.6.1. Az Eladó a Megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb annak Vásárló általi elküldésétől számított 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló felé e-mailben, feltüntetve a rendelés leglényegesebb adatait, így pl. a rendelésazonosító számot, a megvásárolt Termékek adatait, illetve a Vásárló által kért szállítási módot. Az Eladó által megküldött e-mail egyben a Megrendelés megérkezését is igazolja, illetve a visszaigazolással érintett Termékek vonatkozásában létrehozza a Szerződést az Eladó és a Vásárló között. A jelen pont szerinti e-mailben Eladó megküldi a Vásárlónak a jelen ÁSZF linkjét.

  4.6.2. Amennyiben a Vásárló a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kap az Eladótól visszaigazoló e-mailt, úgy Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és jogosulttá válik a már teljesített fizetések visszaigénylésére az ÁSZF 4.7. pontja szerint.

  4.6.3. A Megrendelés visszaigazolását a Vásárló köteles ellenőrizni és amennyiben a visszaigazolásban eltérést észlel a Megrendeléshez képest, köteles azt 1 munkanapon belül jelezni az Eladó irányába.

  4.7. Pénzvisszatérítés a Vásárló ajánlati kötöttségének megszűnése esetén

  4.7.1. Amennyiben a Vásárló ajánlati kötöttsége az előző pontokban megjelölt módon megszűnik és a Vásárló már az ajánlati kötöttség megszűnésének időpontja előtt eleget tett fizetési kötelezettségének bankkártyás fizetéssel, az Eladó a kifizetett összeget banki átutalással, a Vásárló által használt bankkártyához tartozó bankszámlaszámra fizeti vissza.

  4.7.2. Ajánlati kötöttségének megszűnését követően a Vásárló köteles haladéktalanul írásban megkeresni az Eladót a visszafizetés igénylése érdekében.

  4.7.3. Az Eladó a visszafizetési kötelezettségének a Vásárló ajánlati kötöttségének megszűnését követő 15 napon belül tesz eleget, amennyiben rendelkezésére áll valamennyi, a visszafizetéshez szükséges adat.

  4.7.4. Az Eladó jogosult a Vásárlót a fizetésének hitelt érdemlő módon történő igazolására kérni, amennyiben kétség merül fel annak megtörténtét illetően. Ez esetben a 15 napos visszafizetési határidő a fizetés hitelt érdemlő módon történő igazolásától kezdődően kötelezi Eladót.

  4.8. Több termék együttes megrendelése

  4.8.1. Amennyiben a Vásárló külön termékkategóriába tartozó több olyan terméket rendel, amelyekre vonatkozóan a webshopban található tájékoztató eltérő szállítási időt tartalmaz, úgy a különböző szállítási idővel legyártásra kerülő termékek vonatkozásában külön szerződések jönnek létre a Vásárlóval.

  4.8.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy a 4.8.1. pontban foglaltak függetlenek attól, hogy a különböző szállítási idővel legyártásra kerülő termékek megrendelése egy megrendelési folyamat részeként történt.

  4.8.3. Vásárló a 4.8.1. pont szerinti több megrendelés esetén a különböző szállítási idővel gyártandó termékek szállítási díjának és az esetleges utánvét díjának külön-külön való megfizetésére kötelezhető, tekintettel arra, hogy a termékek kiszállítása egymáshoz képest eltérő időpontban történhet. A szállítási díj összege tekintetében a megrendelés visszaigazolás tartalma az irányadó

  5. A Szerződés teljesítése

  5.1. Fizetési feltételek

  5.1.1. Online bankkártyás fizetés: Vásárló köteles az online fizetésre megjelenő weboldalon haladéktalanul teljesíteni a Megrendelés végösszegének (termék bruttó vételára, szállítási költség) fizetését a szükséges adatok megadása által. A kártyás fizetésre Visa, Visa Electron vagy MasterCard bankkártyával van lehetőség. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján Az online fizetésre megjelenő weboldal technikai hibáiból, illetve a fizetésre megjelölt bankkártya fedezethiányos mivoltából, valamint a Vásárló általi téves vagy hiányos adatbevitelből eredő károkért Eladó nem felelős. Az online fizetés útján teljesített összegek az Eladó Anyavállalatának bankszámláján kerülnek jóváírásra, aki az Eladó megbízásából működik közre a fizetési folyamat lebonyolításában.

  5.1.2. Utánvétel: Vásárló köteles a Megrendelés végösszegét (termék bruttó vételára, szállítási költség, utánvételi díj) a Termék Futár általi átadásával egyidejűleg a Futárnak fizetni készpénzben vagy bankkártyával. A Termék tulajdonjogát az Eladó a teljes vételár (beleértve a járulékos költségek) megfizetéséig fenntartja, az a Megrendelés végösszegének kifizetésével száll át a Vásárlóra a kézbesítés helyszínén.

  5.1.3. Az Eladó nem felel a Vásárló által kiválasztott elektronikus fizetési mód miatt a Vásárlónál jelentkező – különösen, de nem kizárólag a Vásárló számlavezető vagy kártyakibocsátó bankja által kiszabott – többletköltségekért, azokat Vásárló köteles viselni a Megrendelés végösszegén felül.

  5.2. A Termék kiszállítása

  5.2.1. Eladó kiszállítást kizárólag Magyarország területén belül teljesít.

  5.2.2. Eladó a Terméket a Megrendelés visszaigazolásától (ÁSZF 4.6.1.) számított 3-15 munkanapon belül bocsátja Vásárló rendelkezésére a Vásárló által kiválasztott alábbi módok egyikén

  5.2.3. Eladó a Terméket a Futár igénybevételével juttatja el a Vásárló részére a Megrendelésben megjelölt szállítási címre, munkanapokon 8-17 óra között.

  5.2.3.1. Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a Vásárló adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím), illetve a Termék kiszállításához szükséges, a csomagra vonatkozó további adatokat (pl. megjegyzés a kézbesítéshez, utánvét esetében fizetendő összeg) a kézbesítés érdekében a Futár részére átadja.

  5.2.3.2. A Vásárló köteles biztosítani, hogy a Futár a szállítási címként megjelölt helyet kellő biztonsággal megközelíthesse, és hogy a szállítási címként megjelölt helyen Vásárló vagy meghatalmazottja a Termék átvétele érdekében elérhető legyen.

  5.2.3.3. Az első sikertelen kézbesítési kísérletet követően a Futár ismételten megkísérli a Termék kiszállítását. Ez esetben az 5.2.2. pontban meghatározott szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik az ismételt kézbesítési kísérletre nyitva álló határidővel.

  5.2.3.4. Amennyiben a Termék kézbesítésére a Vásárlónak felróható okból nem kerül sor a fenti pontokban meghatározott határidőn belül és Futár a Terméket az Eladónak visszaszállítja, úgy Vásárló köteles az Eladó ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit, valamint a Termék vételárát az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.

  5.2.3.5. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék kézbesítésekor a Futár az átvevő személyt személyazonosságának, illetve meghatalmazotti minőségének igazolására szólíthatja fel. Amennyiben az átvevő személy a felhívásnak nem tesz eleget, a Futár jogosult a Termék átadását megtagadni és a Terméket az Eladó részére, de Vásárló költségére visszaszállítani. Az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket ilyenkor Vásárló köteles viselni.

  5.2.4. A Termék kézbesítésekor Vásárló köteles a csomagot megvizsgálni, illetve az átvett Termékeket tételesen ellenőrizni.

  5.2.4.1. Hiánytalan és sérülésmentes kézbesítés esetén Vásárló köteles a Futár részére átvételi elismervényt aláírni, ennek hiányában a Termék nem hagyható Vásárlónál és az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket Vásárló köteles az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.

  5.2.4.2. Amennyiben a Futár által házhoz szállított kézbesített csomag megsérült, tartalma hiányos vagy hibás, Vásárló köteles erről a Futárral részletes, minden tényre és körülményre kiterjedő jegyzőkönyvet felvenni és a kárigényt abban megjelölni. Ennek elmaradása esetén a Vásárló elveszti a jogát, hogy a Termék sérült, hibás vagy hiányos mivolta miatt szavatossági jogokat érvényesítsen az Eladóval szemben.

  5.3. Eladó jogosult a Megrendelést alvállalkozók igénybevételével, közvetített szolgáltatás útján teljesíteni, amelynek tényét és a közvetített szolgáltatás ellenértékét a Termékre vonatkozó számlájában köteles feltüntetni.

  6. Elállás, szavatosság, jótállás

  6.1. Elállási jog

  6.1.1. Tekintettel arra, hogy a Termékek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont alapján olyan nem előre gyártott termékeknek minősülnek, amelyeket a fogyasztók utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő az Eladó (egyedi termék), a Vásárlót nem illeti meg elállási jog.

  6.2. Kellékszavatosság

  6.2.1. Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, melynek értelmében:

  6.2.1.1. a Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna,figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát;

  6.2.1.2. ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a Szerződéstől (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részétől) elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeit kímélve nem tudja elvégezni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

  6.2.2. A Vásárló a hibát az Eladó költségére nem javíthatja ki, illetve mással nem javíttathatja ki.

  6.2.3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  6.2.4. A Vásárló akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy a szerződéstől elállni, ha

  6.2.4.1. az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy nem megfelelő határidőn belül végezte el, vagy az Eladó megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

  6.2.4.2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

  6.2.4.3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá;

  6.2.4.4. az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az Eladó észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

  6.2.5. Ha a Vásárló az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

  6.2.5.1. a Vásárlónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut; és

  6.2.5.2. az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vásárló részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

  6.2.6. A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

  6.2.7. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti.

  6.2.8. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított egy év hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  6.2.9. A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

  6.3. Termékszavatosság:

  6.3.1. A Termék hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az 6.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  6.3.2. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  6.3.3. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  6.3.4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék Eladó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  6.3.5. A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

  6.3.6. Az Eladó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • Az Eladónak (a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  6.3.7. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Eladóval szemben érvényesítheti.

  6.4. Jótállás

  6.4.1. Az Eladó nem értékesít olyan terméket, mely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

  7. Vegyes rendelkezések

  7.1. Panaszok kezelése

  7.1.1. A Vásárló panasz esetén az Eladóhoz az alábbi elérhetőségeken tud panaszt benyújtani:

  CEWE Magyarország Kft.

  Székhely: 1135 Budapest, Béke út 21-29.

  E-mail: info@cewe.hu

  Telefon: +36-1-451-1088

  7.1.2. Az Eladó a Vásárló panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el.

  7.1.3. Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló jogosult:

  7.1.3.1. az alábbi fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezni:

  Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala

  Cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

  Telefon: 06-1-896-5302

  E-mail: fogyasztovedelem@13kh.bfkh.gov.hu

  7.1.3.2. jogát bírósági úton érvényesíteni;

  7.1.3.3. a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, avagy az Eladó székhelye, avagy a Vásárló erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt másik békéltető testület eljárását kezdeményezni.

  7.1.3.4. az Európai Unió online vitarendezési felületén eljárást kezdeményezni az alábbi elérhetőségen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?consumer-question3=N&complaintType=1&event=main.complaints.new

  7.1.3.5. A békéltető testületek elérhetőségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

  7.1.4. Az Eladó nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

  7.2. Adatkezelés

  Az Eladó a Vásárlók, illetve a Webshop látogatóinak személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

  7.3. Irányadó jog és illetékes bíróság

  7.3.1. A jelen ÁSZF alkalmazásában a magyar jog az irányadó.

  7.3.2. A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita elintézésére a Felek alávetik magukat - járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének.

  7.4. A Megrendelésekre a Megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók.

  7.5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa, mely változásokról kellő időben előre tájékoztatja a Webshop látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit is.

  7.6. A Webshop honlapján és a CEWE Fotóvilág szoftverben található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek, különösen a termékekre, Eladóra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép a fenti weboldalon és annak aloldalain látható formában az Eladó szellemi tulajdonát képezik.

  7.7. Az Eladó és a Vásárló jogviszonyában írásbeli kommunikációnak számít az Eladó székhelyére és a Vásárló Megrendeléskor megjelölt számlázási címére küldött levél, illetve az Eladó jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt és a Vásárló Megrendeléskor rögzített e-mail címére küldött e-mail is.

  A Szerződéssel kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.

  7.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

  7.9. A jelen ÁSZF 2023. november 23. napjától hatályos.

  1.sz. melléklet

  Békéltető testületek elérhetőségei

  Baranya Vármegyei Békéltető testület

  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

  Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

  honlap: www.baranyabekeltetes.hu

  Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

  Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

  Tel.: 76/501-525, 501-532

  Fax: 76/501-538 Mobil: 70/938 4765,

  E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

  honlap: www.bacsbekeltetes.hu

  Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

  Telefon: 06-66-324-976

  Fax: 06-66-324-976

  E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Telefon: 06-46-501-090 (új ügyek)

  Telefon: 06-46-501-871 (folyamatban lévő ügyek)

  E-mail: bekeltetes@bokik.hu

  www.bekeltetes.borsodmegye.hu

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Telefon: 06-1-488-2131

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  www.bekeltet.bkik.hu

  Csongrád-Csanád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

  Telefon: 06-62-554-250/118

  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

  Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

  Lencsés Hajnalka ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző

  Telefon: 06-22/510-310

  e-mail: bekeltetes@fmkik.hu;

  Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

  Telefon: 06-96-520-217

  email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

  Honlap: https://bekeltetesgyor.hu/

  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

  Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

  Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

  Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

  Fax: 06-52-500-720

  E-mail: bekelteto@hbkik.hu

  Heves Vármegyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

  Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

  Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

  E-mail: bekeltetes@hkik.hu

  Ügyfélfogadási rend (személyesen és telefonon is): Hétfő, Szerda, Péntek: 9.00 - 12.00 óra

  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. II. emelet 212. szoba.

  e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

  telefon: 20/373-2570

  Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

  Telefon: 06-34-513-010

  Fax: 06-34-316-259

  Email: bekeltetes@kemkik.hu

  web: https://kem-bekeltetes.hu/

  Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

  Telefon: 06-32-520-860

  Fax: 06-32-520-862

  E-mail: nkik@nkik.hu

  Web: www.nkik.hu

  A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Vármegyei Békéltető testület

  7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

  telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152,

  e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

  web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu

  www.baranyabekeltetes.hu

  A Pest Vármegyei Békéltető Testület székhelye:

  1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Telefon: 06-1-792-7881

  Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

  Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Somogyi Békéltető testület

  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

  Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026

  E-mail: skik@skik.hu

  Honlap: www.skik.hu

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

  Telefon: 06-42-420-180

  Fax: 06-42-420-180

  e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

  Tolna Vármegyei Békéltető Testület

  Elnök: Mónus Gréta

  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

  Telefon: 06-74-411-661

  Mobil: 06-30-664-2130

  Fax: 06-74-411-456

  E-mail: kamara@tmkik.hu vagy monus.greta@tmkik.hu

  Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

  Elérhetőség: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

  Telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

  Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán 06-30-9566-708

  E-mail: bea@vmkik.hu

  Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

  Telefon: 06-88-814-121, 06-88-814-111

  Fax: 06-88-412-150

  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

  Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

  Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

  Telefon: 06-92-550-513

  Fax: 06-92-550-525

  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

  Honlap: http://www.bekelteteszala.hu/